KBFT logo
Donate Now
KBFT logo
Donate Now
Community Blurbs2023-02-23T16:34:00-06:00

Top Stories

1110, 2022

Attention: Solid Waste Customers

October 11th, 2022|Community, News|0 Comments

SOLID WASTE CUSTOMERS The Big Garbage Truck is back on the road! Solid Waste will resume on REGULAR Scheduled Pick-Up

2207, 2021

Burning Ban Update

July 22nd, 2021|Community, News|Comments Off on Burning Ban Update

An update on the drought and burning ban from your local Bois Forte Forestry Department.

1506, 2021

Language Revitalization Committee

June 15th, 2021|Community, News|Comments Off on Language Revitalization Committee

Boozhoo Indinawemaaganiidog, Mewinzha-go ingii-maajii-bii’ooninim enishinaabemowinan. Mii dash ge-kagwejiminagog ji-wiindamawidishinan. Niwii-maajii-wiidanokiimininim “Language Revitalization Committee” waa-izhinikaadeg. Gaawiin dash gidaanishinaabemowisiin ge-biinjewebinigeyan. Daga wiindamawishin

Recent Tweets from MN Native News

Recent Tweets From Native America Calling

Local Sports

Be Part of Our Community

KBFT Supports local sports ! To view the North Woods local sports schedule or watch the games online click below.

View Schedule

Title

Go to Top